Amaçlarımız

Ana Sayfa/Amaçlarımız
Amaçlarımız 2017-12-12T22:23:32+00:00

Derneğimizin başlıca amaçları

 • Dernek üyelerimizin hak ve çıkarlarını dernek tüzüğüne ve yasalara uygun olarak tüm üyelere eşit mesafede ve yaygın olarak korumak, geliştirmek,
 • Sektör çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirilmek,
 • Dernek üyeleri arasında dayanışmayı ve birliği rekabet koşulları içinde sağlamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak,
 • Üyelerini, resmi ve özel kurumlar  karşısında temsil etmek ,üyelerinin çıkarları ile ilgili yasalar çerçevesinde politikalar oluşturmak,
 • Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, çalışanlarının mesleki eğitim ve bilincini geliştirmek,mesleki eğitim programları hazırlatmak,
 • Sağlık ve İlaç ile ilgili gereken yasaların oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı vermek,
 • Ülke Sağlık ve İlaç politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında aktif görev almak ve sektörsel araştırmalar yaparak vardığı sonuçlarla katkıda bulunmak,
 • Genelde Ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişmesine,yaygınlaşmasına  ve standartlarının yükselmesine katkıda bulunmak,
 • Üyelerine yönelik standardizasyon çalışmalarını yapmak, geliştirmek,
 • Üyelerini  ortak hizmet sunum standartları geliştirmek ,
 • Sağlık hizmetlerinde akreditasyonun gelişmesini sağlamak , katkıda bulunmak,
 • Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak,
 • Aynı amaçlara yönelik olarak kurulmuş diğer ulusal veya uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • İyi depolama(gsp) ve iyi dağıtım(gdp) süreçlerinin geliştirmesine, uygulanmasına,üyeleri arasında ortak uygulama standartlarının gelişmesine destek olmak ve katkıda bulunmak ,
 • Etik değerleri sektörde egemen kılmak,
 • Sahte ilaçla mücadele etmek,hasta haklarının gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Soğuk zincir ilaç lojistiğindeki standartları oluşturmak.
 • İTS’ nin ve PTS’ nin yaygın ve etkin kullanımında öncü olmak.
 • EKAP Projesinin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunmak.