Hakkımızda

Ana Sayfa/Hakkımızda
Hakkımızda 2017-12-26T15:54:27+00:00

HEDEFİMİZ

Ülkemiz ecza depoculuğu sektörünü temsil etmektir. Ecza Depoculuğu ve İlaç Lojistiği, konularında belirleyici olmaktır. Üyelerimiz, Ülkemiz kurumlarına ilkeli hizmet ve rekabet anlayışı içinde dünya ecza depoculuğu normlarını uygulayarak en seri ve en ucuz ilaç ve sağlık gereçlerini sağlamak ve dış satımda yaygın ve etkin olmak için çalışmaktadır.

TARİHÇEMİZ

Türkiye’ de Sağlık Bakanlığına bağlı tedavi kurumlarının, Üniversite Hastanelerinin, Milli Savunma Bakanlığına bağlı hastanelerin ülkemiz insanına yönelik ilaç gereksinimleri “ 4734 sayılı kamu ihaleleri yasası” ve “4735 sayılı kamu ihaleleri sözleşmeleri yasası” hükümleri gereklilikleri ve koşullarına uygun olarak sağlanmaktadır. Yasalarda yapılan değişikliklere, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu düzenlemeleriyle; tedavi kurumlarının kendilerine mahsus hazırladıkları şartnamelere ortak bir göz ile bakabilmek ve sektörel sıkıntılara çözümcü yaklaşabilmek adına ülke genelinde hizmet veren 7 ecza deposunun ortak paydada buluşması sonucun da, 23/03/2005 tarihinde derneğimizi önce “İhaleci Ecza Depoları” adı altında kurulmuştur.

01 Haziran 2009 tarihinde yapılan Genel Kurul’ la yönetimi değişen derneğimiz, yeni yönetim kurulunun çalışmaları ile ve 27 Mart 2010 tarihinde yaptığı “Olağanüstü Genel Kurul “ ile Derneğin adını “Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği” olarak değiştirmiş ve çalışma alanlarını genişleterek yaygın üye tabanına ulaşmayı hedeflemiş ve başarmıştır.

AMACIMIZ

Derneğimizin amacı; küresel ilaç pazarında yaşanan gelişme ve sıkıntıların Türkiye ilaç pazarına yansımalarına karşı; Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kamu İhale Kurumu ile gerekli görüşmeleri sağlayarak ülkemiz tedavi kurumlarının gereksinimlerinin sağlanmasında yaşanabilecek sıkıntı ve pürüzleri ortadan kaldırmak ve üyelerinin maddi-manevi  varlığını rekabet koşulları içinde devam ettirebilmektir.

SEKTÖRE ve ÜLKEMİZE KÜRESEL BAKIŞIMIZ

Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki gibi Türkiye’ de de üretilen ve satışa sunulan ilaçların en büyük alıcısı devlettir. Ülkemizin sağlık giderlerinin üçte birini 11 milyar USD ile ilaç giderleri oluşturmaktadır. Türkiye’nin ilaç pazarı için çekiciliği, dünya ilaç pazarının her yıl %5-6 büyümesine karşıt Türkiye ilaç pazarı %10-12 civarında büyüme performansı göstermesi olmuştur. Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinin raporlarına göre 2020 yılında tüm dünyadaki ilaç satışının beşte birini gerçekleştirmesi beklenen 7 ülkeden biri Türkiye’dir. Bu ülkelerin içinden Rusya ve Çin’i ayırt edersek Türkiye’nin küresel pazardaki yerinin önemi ortaya çıkar. Yaşlı nüfusun artması, bireysel, biyolojik ve biyo-teknolojik ilaçların artması, patent sürelerinin uzaması, sosyal güvenlik müesseselerinin kapsamlarının gelişmesi gibi etmenlerden dolayı hızla büyümekte olan dünya ilaç pazarındaki büyümeye paralel ülkemiz ilaç sektörü diğer ülkelerden daha hızlı büyümektedir. İlaç pazarında araştırma yapan saygın kuruluşların verileri ülkemizde ki bu büyümeyi doğrulamaktadır. Ülkemizin coğrafi konumu ve dünyadaki siyasi arenada ki gelişmeler doğrultusun da dış satım olanakları da gelişmiş ve üyesi olduğumuz sektörün ufkunu açmıştır. Derneğimiz üyelerinin birçoğu bu alanda öncü olmuştur. Üyelerimiz yarattıkları istihdam ve katma değerin yanı sıra sektörel vergi sıralamalarında ülke standartlarının en üst seviyesinde yer almaktadır.

Ülkemiz tedavi kurumlarının ilaç gereksinimlerinin sağlanmasında önde gelen Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği Üyelerinin” KİTDER “çatısı altında ki varlıkları kurumsal anlamda, tüm ülke çapında yaygın ve çok sesli bir yapıyı oluşturmakta olup, gerçek rekabeti ortaya koyarak Devletimizin ilaç faturasını küçültmek adına hizmet vermektedir. Türkiye Cumhuriyet’inin toplam ilaç pazarındaki serbest eczane pazarının yeri, takriben kutusal %92,79 olup 1,526,601,391kutu/ cirosal %94,06 olup 14,844803,285 TL dir ve bu Pazar genelde çok şubeli zincir kurumlar ve eczacı kooperatiflerince sağlanır.

Kamu ilaç pazarı toplam pazarın kutusal olarak %.7,2 si 118,678,264 Kutu/cirosal %5,94 olup 937,480,227 TL olup çok sahipli ve ülke çapında yaygın 174 Ecza Deposunca sağlanmaktadır.