Başkanın Mesajı

Ana Sayfa/Başkanın Mesajı
Başkanın Mesajı 2019-08-16T12:41:26+00:00

Değerli  Üyelerimiz,

25.05.2019 tarihinde yapılan 8. Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2 yıllık dönemsel Yönetim Kurulu olarak bizleri seçmiş olduğunuz dan dolayı teşekkür ederim.

Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ ne , ayrıca görevi devir aldığımız Sayın Kadir KEÇELİOĞLU ve yönetim kuruluna hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum.

Bildiğiniz üzere 2018 yılında Maliye Bakanlığının yapmış olduğu Feragat karşılığında Üniversite Hastanelerinin ödemeleri yapılmış ve bu süreç finansal olarak biraz rahatlamamızı sağlamıştı. Ancak geçen süre içerisinde bu kapsama giremeyen faturalara yönelik ödemelerin yapılmaması ek olarak devlet hastanelerinin de ödeme sürelerinin uzaması bizleri finansal açıdan zorlamaktadır.

Bu sorunların kalıcı olarak çözülmesi hiç şüphesiz ilaç alım bedellerinin 22 ç maddesi kapsamında ödenmesine bağlıdır. Bu konudaMuhasebat  Genel müdürlüğünün 01/05/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi gazetede yayımlanan tebliğinde aşağıdaki madde yer almakta olup,

“Hastane döner sermayelerinde tedavi hizmetleri, diğerlerinde ana hizmet faaliyetlerinden kesintisiz ve ertelenemez nitelikte olduğuna idarelerince karar verilen mal ve hizmet alımları ile hizmete yönelik kira giderleri, tüp gaz, oksijen gazı alımları ile tıbbi görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri de Yönetmeliğin (ç) bendi kapsamında değerlendirilecektir.”

ilaç bedellerinin Ç maddesine alınması hususu hastane idarelerince verilecek karara göre bu madde kapsamına alınacaktır denmektedir. Bu durum uygulamada farklıklara yol açmaktadır.

Bu sorunların kalıcı olarak çözülmesi için Bakanlıklar nezdinde gerekli çalışmaları kaldığı yerden devam ettireceğiz.

Değerli üyeler,

Kamu İlaç Tedarikçileri olarak, sorunları çözmekte, daha güçlü ve kararlı bir şekilde ilerleyebilmek adına tüm sektör temsilcilerini aramızda görmek isteriz.

Saygılarımla …

Hasan ÇOLAK
KİTDER Yönetim Kurulu Başkanı